Ay: Ocak 2014

Elektriğin Aydınlığında Göremediklerimiz

Elektriğin Aydınlığında Göremediklerimiz

“Her ne kadar olumsuz sonuçları da doğursa, elektrik büyük bir ihtiyaç ve üretilmesi şarttır” “Elektrik olmazsa yiyecekler bozulur, ev işlerinin yükü artar.” “Elektrik olmazsa gece aydınlatmaları olmaz, suç oranı artar.” vs.. Yukarıdakiler, yaşam savunucularının, nükleer, HES, RES ya da GES gibi yaşam düşmanı aygıtlarla mücadelede ederken en çok karşılaştığı sorular veya bu santral girişimlerinin arkasında olan…

“Rüzgar da Güneş de Kapitalizme Yetmez”

“Rüzgar da Güneş de Kapitalizme Yetmez”

Rüzgar ve Güneşten elde edilen elektrik, alternatif bir enerji üretim yöntemi olarak sıklıkla karşımıza çıkıyor. Pek çok direniş alanında mücadele edenler dahi “rüzgar, güneş bize yeter” söylemleriyle kapitalizmin karşısında durmak yerine, ona çözüm önerileri sunar pozisyonda kalmaktadırlar. Yenilenebilir enerji propagandalarının gündem dışı bıraktığı, RES’lerin ve GES’lerin zararlarının gerçek boyutları; pek sık tartışılmadığından bu santrallere yaşam…

Elektriğin Ne Kadarı Nerede Kullanılıyor?

Elektriğin Ne Kadarı Nerede Kullanılıyor?

Devletler ve şirketler, ekolojik uyumun bozulmasında hem kendi paylarının oldukça ağırlıklı olmasını görünmez kılmak, hem de “başka yolu yok” diyerek halihazırda içinde bulundukları tüketim çemberinde git gide daha çok tükenişe geçen insanları bu sisteme tabi kılmak için aynı yalanı söylüyor: “Sorumlusu sensin!” ya da başka bir şekilde ifade edecek olursak “ Bütün kötülüklerin sorumlusu insanın…

“Sosyal Ekoloji” yokken! “Karşılıklı Yardımlaşma” Vardı!

“Sosyal Ekoloji” yokken! “Karşılıklı Yardımlaşma” Vardı!

Muhtemeldir ki İngiliz kraliyet ailesine mensup kişiler, ya da başka krallıklardaki aristokratlar ya da onlara öykünen burjuvalar, 19. yüzyılın sonlarına doğru, doğa ve insan arasındaki “çatışma”da doğaya karşı “vicdanlı” tavırlarını takınıp birçok “… sevenler kulübü” kurmuşlardır. İlk çevreci ya da hayvansever kurumların mevzu bahis kesimlerin girişimleri olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bu sonuca varılabilir. 1859’da yayınlanan…

Ekolojik Uyum Yaşamın Kurtuluşudur

Ekolojik Uyum Yaşamın Kurtuluşudur

İçinde bulunduğumuz ekosistemde, insan sadece insanlarla değil, diğer canlı ve varlıklarla da sürekli ilişki halindedir. Milyonlarca yıllık tarihi boyunca insanın, insanlarla ve doğa içerisindeki diğer varlıklarla uyum içinde sürdürdüğü bu ilişki, iktidarlı ilişki biçimlerinin gözlemlendiği ilk toplumlardan bu yana süregelmiştir. Bu tarihin sadece son altı bin yıllık diliminde, iktidar ve mülkiyet ilişkileri hem insanlar arasında…