Kaz Daglarında Yaşam Kazanacak! – Özgür Erdoğan
Kaz Daglarında Yaşam Kazanacak! – Özgür Erdoğan
/ Temmuz 31, 2019 0 COMMENTS

14. 000 ağaç diyorlar; fakat aslında 45.000 ağaç için izin alınmış; 195.000 ağaç kesilmiş. 100.000.000 dolarlık “mütevazi bir yatırım” yapmış Kanadalı şirket. 3.000.000 ons altın çıkarılacakmış, piyasa değeri 22.640.000 lira imiş, bunun % 4’ü devlete verilecekmiş! 2020’de başlayıp 15 sene çalışacaklarmış… İyi halt edeceklermiş…

Fişleri Çekme Zamanı – Andreas Malm (Çev. Burak Aktaş)
Fişleri Çekme Zamanı – Andreas Malm (Çev. Burak Aktaş)
/ Temmuz 28, 2019 0 COMMENTS

Orjinali ve tam hali ROAR dergisinin iklim değişikliğini konu edindiği, ekoloji gündemli sayısında yayınlanan Fişleri Çekme Zamanı, iklim değişikliği tartışmalarında sıklıkla konu edilen fosil yakıtları ele alıyor. Daha önce fosil yakıtların iklim değişikliğine etkileri ve “geleneksel enerji kaynakları”nın kapitalizmle ilişkisini yazılarında konu edinen Andreas Malm’ın yazısını, iklim değişikliğini de dergimize taşıdığımız bu sayımızda yer vermek istedik. İklim değişikliği tartışmalarında, özellikle fosil yakıtların kullanımının doğaya etkisi, meseleyi sadece anti kapitalist bir bakış açısıyla yorumlayanlar tarafından vurgulanmıyor. Tüm yenilenebilir enerji savunucularınca bu durum aslında eleştirilerin merkezi konumunda. Malm’ın fosil yakıt kullanımını kapitalizm karşıtı bir perspektifle değerlendirdiği yazısı, tam da bu noktada oldukça iyi veriler sunuyor. Ancak tekrar altını çizelim, tüm yenilenebilir enerji savunucuları Malm ile benzer bir kapitalizm karşıtı perspektifi taşımıyor. Aslında bu anti kapitalist perspektiften uzak, yenilenebilir enerji savunusunun nereye denk düştüğünü anlamak gerekiyor. Kapitalizm içerisinde yenilenebilir enerji büyük bir sektör; daha doğrusu gittikçe büyüyen bir sektör. İklim değişikliği tartışmalarında özellikle bu bölümü akılda tutmak gerekiyor. Yenilenebilir…