Küresel Su Krizi ve 25 LİTRE Belgeseli – Selahattin Hantal
Küresel Su Krizi ve 25 LİTRE Belgeseli – Selahattin Hantal
/ Haziran 3, 2019 0 COMMENTS

Su, tüm canlıların vazgeçilmez bir gereksinimidir. Besin değeri, potansiyel kuvvetinin kullanımı ve tarım alanındaki başat rolüyle tarihin her döneminde gündemin başında olmuştur. Neredeyse bulunduğu her yerde canlılar için bir çekim merkezi yaratmıştır. Dünyadaki medeniyetler her daim suya yakın alanlarda kurulmuşlardır. Su olmadan bir hayat düşünmek mümkün değil.  Dünyamızın büyük bir kısmı sularla kaplıdır. Fakat bu suyun %97,5’i tuzlu sudur ve bu haliyle insan tüketimine uygun bir durumda değildir. Potansiyelin ise yalnızca yüzde 2,5’i tatlı sudur. Ne yazık ki biz bu tatlı su oranının çok azına (%1) erişebiliyoruz. Zira bu rezervin büyük bir kısmı kutuplarda ve yüksek dağlarda kar ve buz halindedir. Kalan kısım ise yeraltı suları, akarsular ve göllerden ibarettir. İnsanlık bahsini ettiğimiz bu düşük orandaki suyun dağıtımı ve yer yer tuzlu suların arıtılmasıyla su ihtiyacını karşılıyor. Fakat ne yazık ki çok düşük bir yüzdesine erişebildiğimiz tatlı suyun fütursuzca tüketilmeleri ve kirletilmeleri sebebiyle tehlikedeler. Bu sular şehirleşme, sanayi ve tarım politikalarıyla aşırı tüketilmekte ve bir…