Kentlerin Yapısı ve İklim Değişikliği – İlyas Seyrek
Kentlerin Yapısı ve İklim Değişikliği – İlyas Seyrek
/ Haziran 26, 2019 0 COMMENTS

  Doğa ile uyumlu bir yaşam sürmek aynı zamanda doğal şartlarla, coğrafik/ iklimsel koşullarla uyumlu yaşamak anlamına gelmektedir. Bu sebeple doğanın bir parçası olduğumuzu unutmadan, yaşam alanlarımızı coğrafyanın ve oradaki ekosistemin özelliklerine göre planlamamız gerekmektedir. Yerleşik hayata geçişle birlikte daha sistematik bir biçimde yapmaya başladığımız bu deneyimler ise kentlerin ortaya çıkıp gelişmesiyle, kentleşmeyle birlikte farklı bir boyuta doğru evrilmiştir. Kentlerin iktidarlı yapıların ortaya çıktığı, doğanın tahakküm altına alınmaya çalışıldığı o ilk dönemlerde gelişmesi, onların doğayla uyumlu olmayan yerleşim yapıları olduğunu anlamada önemli bir veridir. Doğayla uyumlu bir şekilde oluşturduğumuz toplumsal yaşamla birlikte insanlık türünü devam ettirmiş, düşünsel ve fiziksel ihtiyaçlarını geliştirebilme yetisini elde etmiştir. Tüm toplumun ihtiyaçları değil de yaratılan iktidarlı yapıların çıkarlarına göre planlanan yerleşim alanları/ kentler ise bugün yaşadığımız iklim değişikliğinin ve ekolojik sorunların büyük bir bölümünün nedenini oluşturmaktadır. İklim Değişikliği Dünyada milyarlarca yıldır çok sayıda iklim değişiklikleri meydana gelmiş; buzul çağları, kuraklıklar yaşanmıştır. Güneşte yaşanan değişimler, büyük meteorlar ya da volkanik patlamalar…

Yaşamı Kurutan Santral JES
/ Haziran 20, 2019 0 COMMENTS

Küresel ısınmaya ve yüksek karbon salınımına dikkat çekilmeye başlandığından bu yana “sürdürülebilir bir kapitalizm” için fosil yakıtlara karşı yenilenebilir enerjinin gündeme taşındığını biliyoruz. Ayrıca kapitalist sistemin artan enerji ihtiyacı ve enerji politikalarında yeni doğal varlıklara yüzünü dönmesi farklı farklı pek çok coğrafyayı hedef almasına neden olmuştu. İşte bu coğrafyalardan biri Aydın ve yeni enerji sisteminin adı jeotermal. Toplu arı ölümleri, kuruyan incir ağaçları, göçmen leylek sayılarının azalışı, çürük yumurta kokusu ve daha niceleri. Hepsi Jeotermal Enerji Santralleri’nin saldırısına maruz kalmış Aydın’da yaşananlardan sadece birkaçı. Aydın’da tarımsal üretimi kötü etkileyen; incir,zeytin ağaçlarına ve pamuk üretimine zarar verip Aydın’ın coğrafyanın en kirli havasına sahip olmasına neden olan ve kanser oranlarının artışında etkiye sahip JES’lere odaklanmak, zararlarını ortaya koymak gerekiyor. Jeotermal Nedir Ve Nerelerde Kullanılır? Jeotermal enerji jeolojik yapıya bağlı olarak oluşan, doğrudan ya da başka enerji türlerine dönüştürülebilen, yeryüzüne su, buhar ve gaz ile detaşınabilen yer kabuğunun ulaşılabilir derinliklerindeki ısı enerjisidir. Ayrıca herhangi bir akışkan içermemesine rağmen…