Küresel Kapitalizmin “Kıskacında” Tarım – Emre Bayyiğit
Küresel Kapitalizmin “Kıskacında” Tarım – Emre Bayyiğit
/ Nisan 30, 2015 0 COMMENTS

1970’li yıllarla beraber ABD, ‘fosil yakıtlar tükenmeye başladı’ çığırtkanlığını yükseltti. Evet, kapitalizm artık dokunduğu her şeyi kirlettiğini, tükettiğini görmeye başladı. Bu yıllarda ardı arkasına yeni ‘çevreci’, ‘temiz enerji’, ‘temiz su’ adı altında yasalar çıkarmaya başladı. Suyun ticarileştirilmesi de, çok önemli bir noktada duruyordu. Çünkü su hayattı. “Suyun kullanım hakkını devralan” şirketler, başta Güney Amerika olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde yaşamlara direkt müdahale etme ‘hakkını da devralmış’ oldu. Bugün yaşamlarımıza şirket tarımcılığını getirmiş, küresel bir politikalar zinciri uygulamaktadır. Özenle kurulan bu sistem, vakıf stratejilerinin GDO’lu gıdaların dünyanın her yerine yayılması hususunda ,büyük bir önem taşımaktadır. Tarımda, tohum piyasası birkaç büyük şirket ile büyüme eğilimi göstermesinin yanında, tarım kimyasalları da, GDO araçlarının birlikte kullanılması ile firmalara bir artı etki daha kazandırmaktadır. Şirketlerin, tohum çeşitlerinin yalnızca tarımsal ilaç ve gübrelerle yetiştirilebilecek özellikte üretmesi, çiftçileri yine bu şirketlerin ürünlerini almaya zorlamaktadır. GDO’lu tohumlar katil kapitalistlere, daha da üstün bir güç kazandırmaktadır. Kapitalizm Yoksullaştırır, Yoksunlaştırır Kapitalizm için enerji üretmek ilk…

Asbest
Asbest
/ Nisan 28, 2015 0 COMMENTS

KENTSEL TALAN PROJELERİ KANSEROJEN MADDE İÇERİYOR! Devlet iktidarının ve kapitalist rant çevreleri şirketlerin “kentsel dönüşüm” adını verdiği ve özü itibarıyla kentleri soylulaştırma, kent yoksullarını ise şehirlerin merkezinden öteleme amacı taşıyan proje,2012 yılı ekim ayında resmen başlamıştı. İstanbul ,Ankara ve İzmir başta olmak üzere coğrafyamızdaki neredeyse  tüm şehirleri kapsayan  “Kentsel Dönüşüm Projesi”  kapsamında devlet, inşaat şirketleri ve bu sektörle bağlantılı şirketler önemli bir rant paylaşımı içindeler. Devlet ve şirketler tarafından bu söz konusu rant paylaşımında kentlerde yaşayan yoksul insanların evlerine “acele kamulaştırma” adı altında neredeyse yok pahasına el konuyor. Kentsel Dönüşümde Kanser Riski Yukarıda saydığımız gerçeklikler, devletin, iktidarı ve şirketlerle ,içerdiği muazzam rant nedeniyle ( 7 milyon binanın elden geçirileceği ve 400 milyar dolarlık olduğu söylenen) “hayati önem” verdiği projeyle alakalı ,genellikle kamuoyunda konuşulan ve görünen noktalar. Bu olgularla birlikte aslında meselenin sağlıkla ilgili boyutları da var. Isı yalıtımında dayanıklı bir madde olması sebebiyle binaların yapımında önceleri inşaat kumuna karıştırılarak , sonralarda ise dış cephe kaplamalarında…