Yaşamı Katledenlerin Buluşacağı “Barajlar ve HES Yapım Tekonolojileri Fuarı”na Karşı Sesimizi Yükseltmeye Çağırıyoruz
Yaşamı Katledenlerin Buluşacağı “Barajlar ve HES Yapım Tekonolojileri Fuarı”na Karşı Sesimizi Yükseltmeye Çağırıyoruz
/ Şubat 7, 2014 0 COMMENTS

Doğaya, kente ve yaşama dönük saldırıların büyük bir hızla yaygınlaştığı bir dönemden geçiyoruz. 3. Köprü projesi ile Kuzey Ormanlarının cinayeti; “Tabiat Varlıklarını ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı”; Kentsel Dönüşüm planları; Anadolu’nun her köşesinin yağmaya açılmasına ve Suyun Ticarileştirilmesi yönelik HES ve Baraj projeleri doğayı, yaşamı, kültürleri katlediyor. Yaşam alanlarımızı sermayeye devretme girişimi ve Suların metalaştırma projeleri olan HES’ler – Barajlar, doğayı ticari bir meta haline getirerek şirketlerin tekeline sunuyor, yaşamımıza el koyuyor. Yaşam alanlarını ve doğayı savunanlar uzun yıllardır gerek vadilerde dere başlarında gerek şehirlerde şirket önlerinde eylem yapıyor, katliam projelerine karşı davalar acıyor, şirketlerin ve iktidarın yalanına, talanına karşı direniyorlar. Bu koşullar altında, duyduk ki vadilerimize, kentlerimize, ormanlarımıza giren ve onlara yapım malzemesi sağlayan tedarikçi HES’çi ve barajcı şirketler, 13–15 Şubat’ta İstanbul’da “Barajlar ve HES Yapım Teknolojileri Fuarı”nda DSİ’nin desteği ile bir araya gelip yaşamımızı nasıl katlettiklerini sergileyeceklermiş. Doğa ve yaşam katillerinin, İstanbul’da bu katliamı meşrulaştıracak bir fuarı açmalarına sessiz kalmamız beklenemez. Çünkü…