Paylaşma ve Dayanışmanın Ekonomisi: KOOPERATİF
Kooperatifler ve kooperatif ekonomisi, ekoloji mücadelesinin içerisinde olanlar için son süreçlerde tartışılan, üzerinden stratejiler belirlenen ana başlıklardan biri haline geldi. Doğayla uyumlu bir ekonomik işleyişin bir türü olarak kooperatifler, yaşadığımız coğrafyadaki birkaç on yıl önceki biçiminden farklı bir şekilde karşımızda. Bunda en çok payı olan durumlardan birisi de içerisinde bulunulan ekolojik krizin bir sonucu gibi düşünmemiz gereken gıda krizi. Özellikle 2018 yılında, ekonomik krizle orantılı bir şekilde gıdaya yapılan zamlar başka bir alternatif olarak kooperatifleri daha yakıcı bir şekilde gündemimize sokuyor. Ancak gıda krizini konuşurken devletin fiyat ...
Tohumda Sömürü – Nergis Şen
Bundan yaklaşık 350 milyon yıl önce… Tam olarak Karbonifer dönem içerisinde bitkiler soylarını sürdürmenin ve daha büyük alanlarda var olmanın bir yolunu buldular: Embriyolarını bir kılıf içine gizlemek. Sert kılıf içerideki döllenmiş yumurtayı dış etkenlere karşı koruyacak, bitkinin kendisi uygun koşulları bulup kabuğunu kırıncaya dek onu koruyacaktı. O bir tohumdu! Bu tohumlar ve tohumlu bitkiler milyonlarca yıl içerisinde değişti dönüştü ve tüm dünyaya yayıldı. Bu geçen zaman içerisinde yeryüzünden bir çok tür geldi geçti. Toprağa düşen tohumlara, kabuğunu kıran filizlere, boy veren bitkilere eşlik ettiler. İnsanlık ve Tohum Bu türlerden bir tanesi yaklaşık 200.000 yıl önce Afrika’da ...
Antroparşi:İnsan Merkeziyetçiliğinin Siyaseti – Simon Springer
Antroparşi İnsan merkezcilik. İnsan üstünlüğü; Antroparşi. Öngörüden yoksun ve son derece şiddet içeren bu dünya görüşünün adını ne koyarsanız koyun dünya çapında zulümden başka bir şey anlamına gelmeyecektir. İnsanların bilim, endüstri ve emek adına diğer canlılara uyguladıkları şiddetin yoğunluğu göz önüne alındığında insan dışı varlıklara uygulanan şiddetin meşrulaştırılması sorunsalının çağdaş politik ekoloji söylemi içindeki tartışmalarda öne çıkmamış olması şaşırtıcı. Net tanımlanmamış olan bu araştırma alanındaki tartışmalar küresel ısınmaya, hava ve su kalitesinin düşmesine, toprağın verimsizleşmesine, ormansızlaşmaya, sera gazlarının yoğunlaşmasına, türlerin yok olmasına ve ...
Felaketler ve Mahşerin Dört Atlısı – Betül Taylan
Tarihi Nasıl Bilirsiniz? Yeni Ahit’e göre “tanrının kuzusu” İsa, boğazlandığı için yedi mühürlü kitabı alıp açmaya hak kazanır. Mühürlerin açılmasıyla mahşerin dört atlısı ortaya çıkar: Ölüm, Kıtlık, Savaş ve Salgın Hastalık… Oysa mutluluğa ve huzura ulaşabilmek, hırslarımızdan, önyargılarımızdan, kimliklerimizden kurtularak çıktığımız iç yolculuktan ve geçmişin acılarını affedip gelecek endişesinden kurtulduğumuz “şimdi”de olmaktan geçiyor. ‘Hataya gömülen ve bilgisizliğin gizlediği “bilen”, şaşırdı ve korktu. Sonra, nefretle birlikte “ben” ve “diğerleri” kavramı ortaya çıktı.’ Evans Wentz – Tibet Yogası ve Gizli Doktrinler ‘Biz kimiz, neden dünyadayız?’ gibi sorular yeni değil. Doğa ...
Paylaşma ve Dayanışmanın Ekonomisi: KOOPERATİF
Kooperatifler ve kooperatif ekonomisi, ekoloji mücadelesinin içerisinde olanlar için son süreçlerde tartışılan, üzerinden stratejiler belirlenen ana başlıklardan biri haline geldi. Doğayla uyumlu bir ekonomik işleyişin bir türü olarak kooperatifler, yaşadığımız coğrafyadaki birkaç on yıl önceki biçiminden farklı bir şekilde karşımızda. Bunda en çok payı olan durumlardan birisi de içerisinde bulunulan ekolojik krizin bir sonucu gibi düşünmemiz gereken gıda krizi. Özellikle 2018 yılında, ekonomik krizle orantılı bir şekilde gıdaya yapılan zamlar başka bir alternatif olarak kooperatifleri daha yakıcı bir şekilde gündemimize sokuyor. Ancak gıda krizini konuşurken devletin fiyat ...
Tohumda Sömürü – Nergis Şen
Bundan yaklaşık 350 milyon yıl önce… Tam olarak Karbonifer dönem içerisinde bitkiler soylarını sürdürmenin ve daha büyük alanlarda var olmanın bir yolunu buldular: Embriyolarını bir kılıf içine gizlemek. Sert kılıf içerideki döllenmiş yumurtayı dış etkenlere karşı koruyacak, bitkinin kendisi uygun koşulları bulup kabuğunu kırıncaya dek onu koruyacaktı. O bir tohumdu! Bu tohumlar ve tohumlu bitkiler milyonlarca yıl içerisinde değişti dönüştü ve tüm dünyaya yayıldı. Bu geçen zaman içerisinde yeryüzünden bir çok tür geldi geçti. Toprağa düşen tohumlara, kabuğunu kıran filizlere, boy veren bitkilere eşlik ettiler. İnsanlık ve Tohum Bu türlerden bir tanesi yaklaşık 200.000 yıl önce Afrika’da ...
Antroparşi:İnsan Merkeziyetçiliğinin Siyaseti – Simon Springer
Antroparşi İnsan merkezcilik. İnsan üstünlüğü; Antroparşi. Öngörüden yoksun ve son derece şiddet içeren bu dünya görüşünün adını ne koyarsanız koyun dünya çapında zulümden başka bir şey anlamına gelmeyecektir. İnsanların bilim, endüstri ve emek adına diğer canlılara uyguladıkları şiddetin yoğunluğu göz önüne alındığında insan dışı varlıklara uygulanan şiddetin meşrulaştırılması sorunsalının çağdaş politik ekoloji söylemi içindeki tartışmalarda öne çıkmamış olması şaşırtıcı. Net tanımlanmamış olan bu araştırma alanındaki tartışmalar küresel ısınmaya, hava ve su kalitesinin düşmesine, toprağın verimsizleşmesine, ormansızlaşmaya, sera gazlarının yoğunlaşmasına, türlerin yok olmasına ve ...
Felaketler ve Mahşerin Dört Atlısı – Betül Taylan
Tarihi Nasıl Bilirsiniz? Yeni Ahit’e göre “tanrının kuzusu” İsa, boğazlandığı için yedi mühürlü kitabı alıp açmaya hak kazanır. Mühürlerin açılmasıyla mahşerin dört atlısı ortaya çıkar: Ölüm, Kıtlık, Savaş ve Salgın Hastalık… Oysa mutluluğa ve huzura ulaşabilmek, hırslarımızdan, önyargılarımızdan, kimliklerimizden kurtularak çıktığımız iç yolculuktan ve geçmişin acılarını affedip gelecek endişesinden kurtulduğumuz “şimdi”de olmaktan geçiyor. ‘Hataya gömülen ve bilgisizliğin gizlediği “bilen”, şaşırdı ve korktu. Sonra, nefretle birlikte “ben” ve “diğerleri” kavramı ortaya çıktı.’ Evans Wentz – Tibet Yogası ve Gizli Doktrinler ‘Biz kimiz, neden dünyadayız?’ gibi sorular yeni değil. Doğa ...